Denne konkurransen ble avsluttet 30. juni 2018. Vi takker alle som var med for deltagelsen.

Regler og Konkurransevilkår

 1. Begreper
  1. Deltaker: Personer registrert med navn, e-post og telefonnummer i Move app fra SEAT 
  2. Arrangør: Harald A Møller AS, Frysjaveien 31, 0883 Oslo (org.nr. 943 733 988)
 2. Betingelser for å delta i konkurransen
  1. Deltakeren må ha fylt 18 år
  2. Deltakeren må være bosatt i Norge
  3. Telefonnummer og e-postadresse registrert i Move app fra SEAT må tilhøre Deltakeren
  4. Deltakeren må samtykke til å motta markedsføring fra Arrangøren og at gitte personopplysninger kan utleveres og brukes til dette formålet.
  5. Ansatte i Møller Mobility Group, Mediacom, NORD DDB AS, HYRE AS, MediaCom AS og HOUSE kan ikke delta i konkurransen.
  6. Deltakelse i konkurransen er gratis.
 3. Kampanjeperiode:
 • Kampanjen starter mandag 4.juni 2018 og siste dag det vil være mulig å registrere lodd er til og med søndag 1.juli 2018.  
 1. Konkurransepremiss
 • Man må registrere seg i Move app fra SEAT med telefonnummer/e-post/ for å delta.
 • Ukespremie vinnere trekkes basert på tilfeldig loddtrekning løpende gjennom kampanjeperioden.
 • Hovedpremie vinneren blir trukket ut basert på tilfeldig loddtrekning etter konkurransens slutt.
 • Man kan bli med i konkurransen og få lodd ved å gjøre ett eller flere av følgende:
  • Laste ned app og registrere seg (5 lodd)
  • Få ett lodd per 2 km bevegelse. Maks antall lodd hver dag er 10. (maks 10 lodd hver dag. 20km bevegelse)
  • Bestille prøvekjøring gjennom seat.no og gjennomføre denne (50 lodd) Dette sjekkes opp manuelt
  • Besøke et av våre showroom og bruke app til å scanne QR koden som henger der (Oslo, Bergen og Trondheim) (20 lodd)
  • Dele konkurransen med venner gjennom app(15 lodd)
 • Totalt gjennom hele kampanjen kan man få maks. 370 lodd. (Registrering 5 lodd, 28 dager totalt i kampanjeperioden x 10 lodd maks per dag maks 280 lodd, prøvekjøring en gang i løpet av perioden 50 lodd, besøk av showroom en gang i løpet av  perioden Oslo, Bergen eller Trondheim 15 lodd, dele med venner 15 lodd.)
 1. Kåring av vinneren
 • Siste dag med mulighet til å laste ned Move app og registrere poeng er søndag 1.juli.
 • Ukespremiene trekkes løpende gjennom kampanjeperioden.
 • Etter endt kampanjeperiode vil konkurransen og muligheten for å laste ned Move app og registrere seg avvikles.
 • Arrangøren vil da trekke hovedvinneren.
 • Alle vinnere sjekkes om personene oppfyller alle kriteriene i konkurransen før vinneren blir endelig kåret.
 • Det kan til enhver tid være forskjeller mellom systemer, nettlesere og nettverk.
 • Når en vinner trekkes vil grunnlaget for trekningen kontrolleres manuelt og verifiseres.
 1. Premien
 • Ukespremievinnere:
  • Uke 1: 3mnd med valgfri kollektiv transport
  • Uke 2: Telt for to fra Helsport
  • Uke 3: Tur for to til Barcelona (kun flybilletter)
 • Hovedpremie vinneren av konkurransen vinner en SEAT Arona til en verdi av ca. NOK 301.500,-.
 • Arrangørens generelle salgs- og leveringsvilkår gjelder i den utstrekning de passer.
 • Øvrige leveringsvilkår fastsettes av Arrangøren.
 • Bilen vil være leveringsklar innen rimelig tid. Deltakeren som vinner bilen må selv betale sine utgifter i forbindelse med henting av bilen.
 • Gevinsten vil være skattepliktig og vinneren må selv innrapportere til Skatteetaten. Deltageren som vinner bilen må selv betale den skatt som påløper. Arrangøren dekker imidlertid registreringsavgift og andre direkte avgifter.
 • Deltakeren som vinner bilen samtykker til å innen rimelige grenser stille opp i reklamesammenheng for Arrangøren og at hans/hennes personopplysninger brukes i den sammenheng.
 1. Publisering av vinnere
 1. Juks
 • Dersom Arrangøren finner det godtgjort at en Deltaker jukser eller som følge av juks har vunnet premien (f.eks. gjennom teknisk manipulasjon av systemet har oppnådd flere ”lodd”) vil vedkommende bli ekskludert og miste eventuelt tildelt premie.

 

ØVRIGE FORHOLD

 1. Personopplysninger
 • For å administrere konkurransen har Arrangøren behov for følgende personopplysninger: (i) For- og etternavn, (ii) e-postadresse og (iii) mobilnummer.
 • Ovennevnte personopplysninger vil bli brukt til å administrere konkurransen og til å motta markedsføring i etterkant av konkurransen.
 • Opplysningene vil bli slettet når dette er gjennomført.
 • Opplysningene vil bli utlevert til samarbeidspartnere for gjennomføring av konkurransen, herunder booking av prøvekjøring.
 1. Ansvarsfraskrivelse
 • Arrangøren er ikke ansvarlig for eventuelle feil ved teknisk gjennomføring av konkurransen. Herunder, men ikke begrenset til generell eller lokal svikt i telenett, forsinkelser hos Deltakerens internettjenestetilbyder eller Deltakerens tekniske utrustning eller andre uforutsette hendelser. Ved feil på Arrangørens server vil konkurransen kunne stoppes. Når feilen er rettet vil konkurransen fortsette 12w fra nedtellingstidspunktet feilen oppstod, dersom dette er mulig.
 • Deltakerne kan ikke fremme erstatningskrav mot Arrangøren med mindre Arrangøren har opptrådt grovt uaktsomt.
 • Apple Inc er på ingen måte en involvert part i utvikling av denne appen, konkurransen, kampanjen eller dens forløp-
 1.  Lovvalg og verneting
 • Konkurransen reguleres av norsk lov. Arrangøren og Deltakeren vedtar Oslo tingrett som eksklusivt verneting.