SEAT Privatleasing

Stadig flere ønsker å lease bil, og det er mange grunner til at leasing av bil privat er svært populært.

Leasing av bil

Privatleasing betyr i praksis at du velger bilen, SEAT Financial Services eier den og du leier den av oss i en avtalt periode. På denne måten unngår du bekymringer for bilens restverdi (markedsverdi) når leasingperioden er over.

Her er noen av fordelene for deg med privatleasing:

  • Du kjører en ny bil som har Mobilitetsgaranti (hjelp ved driftsstans) i hele perioden
  • Du leaser bilen, og binder derfor ikke opp egenkapital i et lån
  • Månedskostnadene er forutsigbare
  • Vi tar bruktbilrisikoen, noe som betyr at du slipper å bekymre deg for hva bilen er verdt ved et eventuelt salg
  • Du returnerer bilen til forhandler etter endt leasingperiode, og slipper da å selge bilen selv

 

Slik beregnes månedsleien

Månedsleien settes ut i fra ulike elementer, hvor du påvirker beløpets størrelse, ut ifra hvor stor del av totalt nedbetalingsbeløp du betaler inn som startleie.

  • Startleie: Normalt er denne minimum 12,5 prosent av bilens verdi, inkludert mva, og betales inn ved oppstarten av leieperioden. Startleien er et forskuddsbetalt engangsbeløp som inngår som en del av din totale betaling, men som ikke fordeles på månedsleien. Det vil si, velger du høy startleie vil du få lavere månedspris enn ved å velge lav startleie.
  • Månedsleie: Fast sum som beregnes ut fra hvor lenge du vil leie, antatt kjørelengde og bilens restverdi ved avtalens slutt

Utgifter som drivstoff, forsikring, service og vedlikehold, etableringsgebyr og  trafikkforsikringsavgift dekkes av deg som leietaker. Månedsleien kan variere avhengig av hvor i landet bilen tas ut.

Ta vare på leasingbilen din

Skader og slitasje forringer bilens andrehåndsverdi. Derfor sparer du penger på å behandle bilen på en normal og pen måte. Det er viktig å sette seg inn i avtalevilkårene og spesielt hva som er skrevet om normal slitasje og totalt kjørte kilometer.

Vi anbefaler at du vasker (minimum månedlig) og polerer bilen jevnlig. Vi anbefaler også at du får utført service på bilen i henhold til bilens vedlikeholdsprogram. Det sikrer at mobilitetsgarantien opprettholdes.

Skulle du være uheldig å få skader på bilen din, så husk at forhandleren din kan hjelpe deg med å utbedre alle typer skader.

Innlevering av leasingbil

Enhver bil påføres slitasje ved bruk. Ved innlevering av en leasingbil vil forhandler ta en takst på bilen, og ved unormal slitasje vil du bli fakturert for disse kostnadene av forhandleren. Til hjelp for forbrukerne har bilbransjen i Norge satt en felles standard for hva som regnes som unormal slitasje, og vi anbefaler at du ved innlevering går over bilen sammen med forhandler for å sjekke om slik slitasje forekommer. I tilfelle uenighet om unormal slitasje anbefaler vi at du kontakter en nøytral tredjepart (eks. NAF) som også går over bilen.

Er du bekymret for at du skal få kostnader ved tilbakelevering kan du forsikre deg mot dette med vår forsikring «Trygg Tilbakelevering».

Ofte stilte spørsmål om leasing av bil

Hvorfor må jeg betale for unormal slitasje når bilen tilbakeleveres, det trenger jeg ikke når jeg skal selge en bil jeg eier?
Unormal slitasje på en leasingbil må betales ved innlevering. Eier du bilen vil du få denne kostnaden som tapt salgsinntekt. Det vil si at du slipper å betale til forhandler, da det er penger du ikke mottar fra kjøper fordi salgssummen må settes lavere enn om bilen kun hadde hatt normal slitasje.

Er du bekymret for at du skal få kostnader ved tilbakelevering av leasingbilen, kan du forsikre deg mot dette med vår forsikring «Trygg Tilbakelevering». 

Er det jeg eller leasingselskapet som sørger for bombrikke i bilen?
Det er du som bruker bilen som må anskaffe bombrikke, og vi anbefaler deg å ordne dette så fort du har hentet bilen. Har du ikke bombrikke, er det vi som viderefakturerer deg for passeringene dine, og vi vil da ta et administrasjonsgebyr for dette.

Hva er startleie (forskudd), og er det penger jeg får igjen?
Startleien er et forskuddsbetalt engangsbeløp som inngår som en del av din totale betaling, men som ikke fordeles på månedsleien. Det vil si, velger du høy startleie vil du få lavere månedspris enn ved å velge lav startleie.

Kan kjørelengden justeres underveis?
Kjørelengden er fleksibel, men gå igjennom ditt behov og kjøremønster og sett en så riktig kjørelengde som mulig fra starten av. Ser du underveis i avtaleperioden at kjøremønsteret endrer seg, anbefaler vi at du justerer kjørelengden for på den måten å unngå å betale for overkjørte kilometer ved innlevering. Ta en årlig sjekk for å se om du kjører i henhold til avtalt kjørelengde.

Hva er overkjørte kilometer?
Ved inngåelse av en leasingavtale avtaler du sammen med selger en gitt kjørelengde for leasingperioden basert på ditt behov og kjøremønster. Kjører du lenger enn den avtalte kjørelengden kalles disse kilometerne overkjørte kilometer.

Hva er billigst av billån og leasing?
Hva som er billigst av lån og leasing avhenger av mange parametere, blant annet hvor lenge du skal ha bilen, bruksmønster, hvordan du behandler den, markedsverdien på bilen ved salg og servicekostnader (henger sammen med hvor lenge du har bilen og hvordan den behandles). Derfor er det vanskelig å si hva som vil lønne seg for deg.

Leasing er forutsigbart da dette baserer seg på en antatt kjørelengde, service og periode, samt en fremtidig salgsverdi. Kjøper du derimot bilen, er det markedsprisen den dagen du selger bilen som til slutt bestemmer hva ditt totale bilhold har kostet. Derfor anbefaler vi å rådføre deg med oss hvis du er usikker. Da kan vi sammen gå igjennom ditt bilbehov for å finne det riktige finansieringsvalget for deg.

Etter endt leasingperiode, eier jeg bilen eller skal den leveres tilbake?
Leasing er en leieavtale, ikke et kjøp. Det betyr at bilen skal leveres tilbake etter avtaleperioden er over.

Har du flere spørsmål om leasing av bil? Ta kontakt med våre rådgivere eller chat med oss, chatten finner du nederst i høyre hjørne.